• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar17.926817.9986
Euro18.272218.3454
Takvim
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam15
Toplam Ziyaret197485

103-1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

 

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI

AMACI

a. Kapasiteleri günlük 10-70 ton arasında olan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin AB standartlarına ulaştırılması, yeni teknolojiler kullanarak performanslarının ve rekabet güçlerinin artırılması,

b. Mikro işletmelerin Avrupa Birliği standartlarına ulaştırılması ve günlük kapasitelerinin ekonomik sürdürülebilirlik eşiği olarak belirlenen 10 tona ulaştırılması,

c. Üretici örgütlerinin süt toplama merkezi (kapasiteleri günde 70 tona kadar olan) kurmasının desteklenmesi,

KİMLER BAŞVURABİLİR

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasına yönelik yatırımlara verilecek destekten faydalanmak için Kamu tüzel kişilikleri hariç, ulusal kanunlarca tanınmış gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir.

BAŞVURU SAHİBİNİN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR

Gerçek ve Tüzel Kişilerde;

1. Başvuru sahibi (tüzel kişilik ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) başvuru sunulduğu tarihte 65 yaşın üzerinde olmamalı (66 yaşından gün almış olmamalıdır).

2. Başvuru sahibi; gerçek kişi ise kendisi veya bir daimi çalışanı tüzel kişilik ise bir daimi çalışanı;

• Başvuru yapılan alanda Tarım Meslek veya Teknik Lisesi diploması veya ilgili alanda uzmanlık üzerine ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora diplomasına sahip olmalıdır,

Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için, denkliğin Türkiye’deki ilgili kurumlar olan YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilen kapsamda olması gerekmekte,ayrıca noter tasdikli ve Türkçe’ye tercüme edilmiş olması gerekmektedir.

Veya;

• Tarım veya ilgili bir uzmanlık alanında en az 3 yıl çalıştığına dair Sosyal Güvenlik

Kurumundan alınan hizmet dökümü,Veya;• Hayvan kayıt sistemine en az 3 yıl kayıtlı olduğunu gösteren belge ibraz edilmelidir.

Mesleki yeterlilik ile ilgili başvuru şartını sağlayan bir daimi çalışan, başvuru teslim ve sözleşme imzalama aşamasında halen aynı işletmede çalışıyor olmalıdır.

 

İŞLETMENİN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR

250 kişiden az çalışanı istihdam eden ve yıllık cirosu ve/veya yıllık bilançosu 25 milyon TL’yi aşmayan küçük ya da orta ölçekli işletmeler kapsamında olmalıdır.

• Ulusal Vergi sistemine kayıtlı olmalıdır.                                                                                                                     • 5179 sayılı Gıda Kanunu veya 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikhükümlerine uygun sertifikalara sahip olmalıdır.

• Süt işleyen işletme günlük en az 10 ton, en fazla 70 ton kurulu işleme kapasitesine sahip olmalıdır.

• Üretici örgütleri 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ya da 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu ya da 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununagöre kurulmuş ya da Gerçek ve tüzel kişilik olmalıdır.

• Üretici örgütleri günlük 70 tona kadar süt toplama kapasitesine sahip olmalıdır.

HANGİ HARCAMALARA DESTEK VERİLİYOR

Makine–Ekipman alımı, yapım işleri, hizmet alımı (genel harcamalar) ve görünürlük harcamaları destek tutarının belirlenmesine esas olacak uygun harcamalardır.

Süt İşleyen İşletmeler için;

Yapım İşleri

• Süt işleyen işletmelerin modernizasyonu ve/veya genişletilmesine yönelik inşaat işleri,

• Yeni süt işleyen işletme kurulumu ya da mevcut işletmede yeni süt işleme tesislerinin kurulumu için gerekli inşaat işleri,

• Çevre korunmasına yönelik ara ürünlerin ve işlenebilir atıkların yeniden işlenmesi ile atıkların işlenmesi ve eliminasyonu için kurulacak tesislerin inşaat işleri,

Makine-Ekipman Alımı

• Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi için gerekli makine ve ekipman,

• Hijyen ve kalite kontrolü amacıyla makine, ekipman ve teknoloji,

• Gıda güvenlik sistemlerinin kurulumu için gerekli makine, ekipman ve teknoloji,

• Ara ürünlerin ve işlenebilir atıkların yeniden işlenmesi ile atıkların işlenmesi ve eliminasyonu için makine ve ekipman,Ürün paketleme sistemleri (gramajlama,dolum, paketleme, etiketleme) için gerekli olan makine ve ekipman,

• Sütü analiz etmek ve iyi ve kötü kalitedeki sütü ayırt etmek için gerekli ekipman,

• Yatırım faaliyeti ile bağlantılı olmak koşulu ile bilgisayarlar, özel yazılımlar ve özel teknolojik ekipman (izlenebilirlik, denetleme, görüntüleme, kayıt, ısıtma/soğutma kontrolü için),

Hizmet Alımı (Genel Harcamalar)

• İş planı hazırlama (teknik proje ve fizibilite dahil),

• Mimari proje, statik proje, elektrik tesisat projeleri, mekanik tesisat projelerinin hazırlanması,

• Patent ve lisans haklarının devralınmasına yönelik genel masraflar(patent, lisans, faydalı model, coğrafi işaret sertifikası),

• Diğer danışmanlık hizmetleri(genel yönetim, pazarlama, üretim, insan kaynakları, mali işler ve finansman, dış ticaret, bilgisayar ve bilgi teknolojileri, yeni teknikve teknolojiler konularında),

Proje Görünürlük Harcamaları

• Tabela veya pano alımı,

Süt Toplama Merkezleri için:                                                                              Yapım İşleri
• Süt toplama merkezinin kurulumu, genişletilmesi ve modernizasyonu için gerekli inşaat işleri,

Makine-Ekipman Alımı

Hijyen ve ürün kalitesinin kontrolü ve iyileştirilmesi ve sütün kalitesinin belirlenmesi için gerekli fiziksel ve kimyasal analizler için makine ve ekipman,

• Gıda güvenlik sistemlerinin kurulumu için gereken makine, ekipman ve teknoloji,

• Süt depolama ve soğutma için gerekli olan makine ve ekipman (soğutucu, dondurucu, soğutma/hava kompresörü, soğutma tankları),

• Süt taşımak için kullanılan makine ve ekipman (tank, tanker, frigorifik/soğutuculu taşıma araçları),

• Yatırım faaliyeti ile bağlantılı olmak koşulu ile bilgisayarlar, özel yazılımlar ve özel teknolojik ekipman (izlenebilirlik,

denetleme, görüntüleme, kayıt, ısıtma/soğutma kontrolü için),

Hizmet Alımı (Genel Harcamalar)

• İş planı hazırlama (teknik proje ve fizibilite dahil),

• Mimari proje, statik proje, elektrik tesisat projeleri, mekanik tesisat projelerinin hazırlanması,

• Patent ve lisans haklarının devralınmasına yönelik genel masraflar (patent, lisans, faydalı model, coğrafi işaret sertifikası),

• Diğer danışmanlık hizmetleri (genel yönetim, pazarlama, üretim, insan kaynakları, mali işler ve finansman, dış ticaret, bilgisayar ve bilgi teknolojileri, yeni teknik ve teknolojiler konularında),

Proje Görünürlük Harcamaları

• Tabela veya pano alımı,

 

DESTEK ORANI

Destek oranı Uygun Harcamalar Toplamının %50’sidir.

UYGUN HARCAMA TUTARI

Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik hazırlanacak projenin uygun harcamalar toplam tutarı:

 Süt İşleyen İşletmeler için;

• En az 50.000 AVRO

• En fazla 3.000.000 AVRO

Üretici Örgütleri için;

• En az 25.000 AVRO

• En fazla 1.000.000 AVRO olmalıdır.