• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar17.926817.9986
Euro18.272218.3454
Takvim
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam16
Toplam Ziyaret197486

103-2 Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

ET VE ET ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ

VE

 PAZARLANMASI

 

AMACI

a. Küçük ölçekli kırmızı et işleme tesisleri ile 1. ve 2.sınıf kesimhanelerin (sığır/keçi/koyun) altyapılarının,

b. Küçük ölçekli kanatlı eti işleme tesisleri ile küçük ve orta ölçekli kanatlı eti kesimhanelerinin altyapılarının ABstandartlarına ulaştırılmasının yanı sıra yeni teknolojiler kullanarak genel performanslarının ve rekabet güçlerininartırılmasıdır.

 

KİMLER BAŞVURABİLİR

Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasına verilecek destekten faydalanmak için Kamu tüzel kişiliklerihariç, ulusal kanunlarca tanınmış gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir.

 BAŞVURU SAHİBİNİN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR

Gerçek ve Tüzel Kişilerde;

1. Başvuru sahibi (tüzel kişilik ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) başvuru sunulduğu tarihte 65 yaşın üzerinde olmamalı (66 yaşından gün almış olmamalıdır).

2. Başvuru sahibi; gerçek kişi ise kendisi veya bir daimi çalışanı tüzel kişilik ise bir daimi çalışanı;

• Başvuru yapılan alanda Tarım Meslek veya Teknik Lisesi diploması veya ilgili alanda uzmanlık üzerine ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora diplomasına sahip olmalıdır,

Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için, denkliğin Türkiye’deki ilgili kurumlar olan YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilen kapsamda olması gerekmekte,ayrıca noter tasdikli ve Türkçe’ye tercüme edilmiş olması gerekmektedir.

Veya;

• Tarım veya ilgili bir uzmanlık alanında en az 3 yıl çalıştığına dair Sosyal Güvenlik

Kurumundan alınan hizmet dökümü,Veya;• Hayvan kayıt sistemine en az 3 yıl kayıtlı olduğunu gösteren belge ibraz edilmelidir.

Mesleki yeterlilik ile ilgili başvuru şartını sağlayan bir daimi çalışan, başvuru teslim ve sözleşme imzalama aşamasında halen aynı işletmede çalışıyor olmalıdır.

 

İŞLETMENİN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR

• 250 kişiden az çalışanı istihdam eden ve yıllık cirosu ve/veya yıllık bilançosu 25 milyon TL’yi aşmayan küçükya da orta ölçekli işletmeler kapsamında olmalıdır.

• Ulusal Vergi sistemine kayıtlı olmalıdır.

• 5179 sayılı Gıda Kanunu veya 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile İşyeriAçma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun sertifikalara sahip olmalıdır.

Mevcut İşletme;

Kırmızı Et İşleme Tesisi ise

• Isıtma, tütsüleme, kürleme, olgunlaştırma, marinasyon, kurutma, ekstrakte etme, ekstrüzyon işlemlerini veya bu işlemlerin kombinasyonlarını içeren süreçlerle ilk ürünün temel olarak değiştirilerek işlenmesi ve pazarlanması üzerine faaliyet göstermeli

• Günlük en az 0,5 ton, en fazla 5 ton kurulu işleme kapasitesine sahip olmalıdır.

Kırmızı Et Kesimhanesi ise

• Sığır, koyun veya keçi cinsi hayvan kesimi üzerine faaliyet göstermeli

• Günlük en az 30 sığır ve 50 koyun/keçi cinsi, en fazla 250 sığır ve 2.000 koyun/keçi cinsi hayvan kesim kapasitesine, ya da

• Sadece sığır kesimi gerçekleştiriyorsa, günlük en az 36, en fazla 500 hayvan kesim kapasitesine, ya da

• Sadece koyun ve keçi kesimi gerçekleştiriyorsa, günlük en az 290, en fazla 4.000 hayvan kesim kapasitesine sahip olmalıdır.

Kanatlı Eti İşleme Tesisi ise

• Isıtma, tütsüleme, kürleme, olgunlaştırma, marinasyon, kurutma, ekstrakte etme, ekstrüzyon işlemlerini veya bu işlemlerin kombinasyonlarını içeren süreçlerleilk ürünün temel olarak değiştirilerek işlenmesi ve pazarlanması üzerine faaliyet göstermeli

• Günlük en az 0,5 ton, en fazla 5 ton kurulu işleme kapasitesine sahip olmalıdır.

Kanatlı Eti Kesimhanesi ise

• Kanatlı hayvan kesimi üzerine faaliyet göstermeli

• Saatte en az 1.000 tavuk, en fazla 5.000 tavuk kesim kapasitesine, ya da

• Saatte en az 100 hindi, en fazla 1.000 hindi kesim kapasitesine sahip olmalıdır.

 

DESTEK VERİLEN HARCAMALAR

Makine–Ekipman alımı, yapım işleri, hizmet alımı (genel harcamalar) ve görünürlük harcamaları destek tutarının belirlenmesine esas olacak uygun harcamalardır.

Yapım İşleri

• Kesimhanelerin inşası veya yenilenmesi için gerekli olan inşaat işleri

• Et ve et ürünleri işleme tesislerinin yenilenmesi için gerekli olan inşaat işleri

• Ürün kalitesi ve hijyen kontrolünü iyileştirmek amacıyla kurulacak laboratuvarlar için gerekli inşaat işleri

• Çevre korunmasına yönelik olarak ara ürünlerin ve işlenebilir atıkların yeniden işlenmesi ile atıkların işlenmesi ve eliminasyonu için kurulacak tesisler (rendering,kan ve kemik unu yapımı ve paketlenmesi ile yakma üniteleri de dahil) için gerekli olan inşaat işleri

• Atık su arıtma/saflaştırma (fiziksel, biyolojik ve/veya kimyasal) tesisleri (yağ toplama da dahil) için inşaat işleri

• Hayvan refahıyla ilgili mevzuatları karşılamaya yönelik inşaat işleri                         
Makine-Ekipman Alımı

• Et ve et ürünleri işleme tesislerinin yenilenmesi için gerekli makine ve ekipmanın satın alınması

• Hijyen ve ürün kalitesinin geliştirilmesi için gerekli makine, ekipman ve teknoloji satın alınması

• Ürün kalitesi ve hijyen kontrol laboratuvarları için gerekli her türlü makine ve ekipman satın alınması

• Gıda güvenlik sistemlerinin (HACCP, ISO 22000, GMP ve GHP) kurulumu için gerekli makine, ekipman veteknoloji satın alınması

• Ara ürünlerin ve işlenebilir atıkların yeniden işlenmesi ile atıkların işlenmesi ve eliminasyonu için makine veekipman satın alınması

• Atık su arıtma/saflaştırma tesisleri için makine ve ekipman satın alınması

• Hayvan refahıyla ilgili mevzuatları karşılamaya yönelik makine ve ekipman satın alınması

• Modern paketleme ve işaretleme işlemleri (otomatik gramajlama, vakumlama, dolum, paketleme, etiketleme)için makine ve ekipman satın alınması

• Soğuk hava deposu ekipmanı, karkas ve et ürünleri için soğutuculu nakliye araçlarının satın alınması

• Yatırım faaliyeti ile bağlantılı olmak koşulu ile bilgisayarlar, özel yazılımların satın alınması ve özel teknolojikekipman satın alınması (barkod okuyucu ve yazıcı, görüntüleme, denetleme ve kayıt ekipmanı)

• Yatırım faaliyeti ile bağlantılı olmak koşulu ile işleme tesisindeki karkas ve etin izlenebilirliğinin sağlanmasıiçin yazılım ve izleme sistemleri kurulması (taşıma, kesim, soğutma, paketleme, etiketleme işlemlerin görüntülenmesive kontrolü)

Hizmet Alımı (Genel Harcamalar)

• İş planı hazırlama (teknik proje ve fizibilite dahil)

• Mimari proje, statik proje, elektrik tesisat projeleri, mekanik tesisat projelerinin hazırlanması

• Patent ve lisans haklarının devralınmasına yönelik genel masraflar(patent, lisans, faydalı model, coğrafiişaret sertifikası)

• Diğer danışmanlık hizmetleri (genel yönetim, pazarlama, üretim, insan kaynakları, mali işler ve finans, dışticaret, bilgisayar ve bilgi teknolojileri, yeni teknik ve teknolojiler konularında)

Proje Görünürlük Harcamaları

• Tabela veya Pano alımı

DESTEK ORANI

Destek oranı Uygun Harcamalar Toplamının %50’sidir.

UYGUN HARCAMA TUTARI

Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması alt-tedbirine yönelik hazırlanacak projenin uygun harcamalartoplam tutarı

• En az 30.000 AVRO, En fazla 3.000.000 AVRO olmalıdır.

IPARD Programı ve broşürdeki ifadelerde farklılık oluşması durumunda IPARD Programı dikkate alınacaktır.