• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar17.926817.9986
Euro18.272218.3454
Takvim
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam14
Toplam Ziyaret197484

103-3 Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

MEYVE VE SEBZELERİN İŞLENMESİ
VE
PAZARLANMASI

 AMACI
 •Ayıklama, tasnif ve paketleme yapan ve entegre soğuk hava tesisleri bulunan küçük ve orta ölçekli işletmelerin
•AB standartlarına ulaştırılmasına yardımcı olunması ve yeni teknolojilerin uygulanması ile genel performansınve rekabet gücünün geliştirilmesi,
• Depolama ve saklamaya yönelik soğuk hava depolarının kurulması ile hasat zamanında ürünlerin turfandakullanımının kolaylaştırılması, piyasaların düzenlenmesi, aynı zamanda kayıpların azaltılması ve ürün kalitesininyükseltilmesidir.
 
KİMLER BAŞVURABİLİR
Verilecek destekten faydalanmak için Kamu tüzel kişilikleri hariç, 5957 sayılı kanun kapsamındaki üreticiörgütleri, gerçek kişiler ve tüzel kişiler başvurabilir.

BAŞVURU SAHİBİNİN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR

Gerçek ve Tüzel Kişilerde;

1. Başvuru sahibi (tüzel kişilik ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) başvuru sunulduğu tarihte 65 yaşın üzerinde olmamalı (66 yaşından gün almış olmamalıdır).

2. Başvuru sahibi; gerçek kişi ise kendisi veya bir daimi çalışanı tüzel kişilik ise bir daimi çalışanı;

• Başvuru yapılan alanda Tarım Meslek veya Teknik Lisesi diploması veya ilgili alanda uzmanlık üzerine ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora diplomasına sahip olmalıdır,

Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için, denkliğin Türkiye’deki ilgili kurumlar olan YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilen kapsamda olması gerekmekte,ayrıca noter tasdikli ve Türkçe’ye tercüme edilmiş olması gerekmektedir.

Veya;

• Tarım veya ilgili bir uzmanlık alanında en az 3 yıl çalıştığına dair Sosyal Güvenlik

Kurumundan alınan hizmet dökümü,Veya;• Hayvan kayıt sistemine en az 3 yıl kayıtlı olduğunu gösteren belge ibraz edilmelidir.

Mesleki yeterlilik ile ilgili başvuru şartını sağlayan bir daimi çalışan, başvuru teslim ve sözleşme imzalama aşamasında halen aynı işletmede çalışıyor olmalıdır.

 

İŞLETMENİN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR
• İşletme, Küçük ve Orta Ölçekli İşletme tanımı içinde yer almalı; yıllık çalışan sayısı 250 kişiyi aşmamalı veyıllık ciro ve/veya yıllık bilanço miktarı 25 milyon TL’yi aşmamalı.

 •Ulusal Vergi sistemine kayıtlı olmalı.                                                                                                                                                                             •Yatırım soğuk hava deposuyla ilgili kapasite değişikliklerini veya yeni soğuk hava deposu inşasını içeriyorsa; yatırım sonunda soğuk hava deposu kapasitesi toplamda 10000 metreküpten fazla olmamalıdır. 
                                        
• 5179 sayılı Gıda Kanunu veya 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun sertifikalara sahip olmalıdır.
DESTEK VERİLEN HARCAMALAR
Makine–Ekipman alımı, yapım işleri, hizmet alımı (genel harcamalar) ve görünürlük harcamaları destek tutarının belirlenmesine esas olacak uygun harcamalardır.
Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması alt tedbiri kapsamında desteklenecek ürünler için AB’nin 1234/2007 sayılı Konsey Tüzüğü’nde yer alan Meyve ve Sebze Listesi (9. bölüm) kullanılacaktır
Yapım İşleri
• Temizleme, sınıflandırma, derecelendirme ve paketleme tesislerinin kurulması ve modernizasyonu için inşaat işleri
• Kontrollü atmosfer koşulları altında depolama ve paketleme yapabilen tesislerin kurulması /modernizasyonu için inşaat işleri
• Soğutma ve ön soğutma ünitelerinin ve soğuk hava depolarının inşası ve/veya modernizasyonu için inşaat işleri
• Hammadde ve ürün depolarının inşası/modernizasyonu için inşaat işleri
Makine-Ekipman alımı
• Yaş meyve ve sebzelerin yıkanması, temizlenmesi, seçilmesi, sınıflandırılması, derecelendirilmesi, ayıklanması, kesilmesi, kurutulması ve paketlenmesine yönelik makine ve ekipman satın alınması
• Yaş meyve ve sebzelerin etiketlenmesi, markalanması ve tarladan sofraya olacak şekilde geriye dönük izlenmesini sağlayacak sistemler için makine ve ekipmansatın alınması
• Kontrollü atmosfer koşulları altında depolama ve paketleme yapabilen tesisler için gerekli ekipman ve makine satın alınması
• Standart soğuk hava, soğutma ve ön soğutma üniteleri için gerekli ekipman ve makinelerin satın alınması
• Hammadde ve ürün depoları için gerekli makine ve ekipman satın alınması
• İşleme tesisinde HACCP/ISO 22000 sisteminin kurulması için makine ve ekipman satın alınması
• Ürün taşıma ekipmanı ve forkliftlerin satın alınması
• Hammaddelerin işleme tesislerine getirilmesi ya da ürünün işleme tesislerinden pazara ulaştırılması sırasında oluşan kayıpların azaltılması amacı ile soğutmasistemine sahip soğutuculu araçların satın alınması (Bu tip araçların depolama hacmi en fazla 25 metreküp olabilir.)
• Yatırım faaliyeti ile bağlantılı olmak koşulu ile bilgisayarlar, özel yazılımlar ve özel teknolojik ekipman (denetleme, görüntüleme ve kayıt cihazları, frigorifik araçlarda soğutma kontrol sistemi) satın alınması
Hizmet alımı (Genel Harcamalar)
• İş planı hazırlama (teknik proje ve fizibilite dahil)
• Mimari proje, statik proje, elektrik tesisat projeleri, mekanik tesisat projelerinin hazırlanması
• Patent ve lisans haklarının devralınmasına yönelik genel masraflar (patent, lisans, faydalı model, coğrafiişaret sertifikası)
• Diğer danışmanlık hizmetleri (genel yönetim, pazarlama, üretim, insan kaynakları, mali işler ve finans, dışticaret, bilgisayar ve bilgi teknolojileri, yeni teknik ve teknolojiler konularında)
Proje görünürlük harcamaları
• Tabela veya pano alımı
 
DESTEK ORANI
Destek oranı Uygun Harcamalar Toplamının %50’sidir.
UYGUN HARCAMA TUTARI
Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanmasına yönelik hazırlanacak projenin uygun harcamalar toplamtutarı
• En az 50.000 AVRO
• En fazla 1.250.000 AVRO olmalıdır