• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar17.926817.9986
Euro18.272218.3454
Takvim
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam14
Toplam Ziyaret197484

103-4 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

SU ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ

VE

 PAZARLANMASI

 AMACI

• IPARD Programı’nın ilk önceliği standartlara tam olarak erişememiş (AB’ye ihracat yapmayan) küçük ve orta ölçekli balıkçılık işletmelerinin Avrupa Birliği standartlarına ulaşmalarına yardımcı olmak

• AB standartlarına ulaşmak ve genel performanslarını arttırmak amacıyla, avlanma sonrası kayıpları minimuma indirmek için soğuk zincir uygulamasına öncelik vererek, pazar imkanlarının yatırım için kullanılabileceği öncelikli hedef bölgelerindeki sınırlı sayıdaki illerde mevcut küçük ve orta ölçekli balık işleme tesislerini ve yeni kurulumlarını desteklemek

 

KİMLER BAŞVURABİLİR

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması alt tedbiri kapsamında verilecek destekten faydalanmak için Kamu tüzel kişilikleri hariç, ulusal kanunlarca tanınmış gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir.

 

BAŞVURU SAHİBİNİN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR

Gerçek ve Tüzel Kişilerde;

1. Başvuru sahibi (tüzel kişilik ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) başvuru sunulduğu tarihte 65 yaşın üzerinde olmamalı (66 yaşından gün almış olmamalıdır).

2. Başvuru sahibi; gerçek kişi ise kendisi veya bir daimi çalışanı tüzel kişilik ise bir daimi çalışanı;

• Başvuru yapılan alanda Tarım Meslek veya Teknik Lisesi diploması veya ilgili alanda uzmanlık üzerine ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora diplomasına sahip olmalıdır,

Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için, denkliğin Türkiye’deki ilgili kurumlar olan YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilen kapsamda olması gerekmekte,ayrıca noter tasdikli ve Türkçe’ye tercüme edilmiş olması gerekmektedir.

Veya;

• Tarım veya ilgili bir uzmanlık alanında en az 3 yıl çalıştığına dair Sosyal Güvenlik

Kurumundan alınan hizmet dökümü,Veya;• Hayvan kayıt sistemine en az 3 yıl kayıtlı olduğunu gösteren belge ibraz edilmelidir.

Mesleki yeterlilik ile ilgili başvuru şartını sağlayan bir daimi çalışan, başvuru teslim ve sözleşme imzalama aşamasında halen aynı işletmede çalışıyor olmalıdır.

 

 

İŞLETMENİN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR

 

• 250 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık cirosu ve/veya bilançosu 25 Milyon TL’yi aşmayan küçük ve orta ölçekli işletmeler kapsamında olmalı,

• Ulusal Vergi sistemine kayıtlı olmalı,

• 5179 sayılı Gıda Kanunu veya 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile İşyeriAçma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun sertifikalara sahip olmalıdır.

• 13.12.2010 tarihinden önce faaliyete geçen işletmeler ise 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa uygun sertifikalara sahip olmalıdır.

• En az 100 ton/yıl, en fazla 2000 ton/yıl balık yağı veya yumuşakça, çift kabuklu ve kabuklu ürün kapasitesine ya da

• En az 300 ton/yıl, en fazla 1.000 ton/yıl su ürünleri, yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünleri dahil olmak üzere (taze, taze dondurulmuş, işlenen tiplerden birinde veya karışık tiplerde) ürün kapasitesine sahip olmalıdır.

 

HANGİ HARCAMALARA DESTEK VERİLİYOR

Makine–Ekipman alımı, yapım işleri, hizmet alımı (genel harcamalar) ve görünürlük harcamaları destek tutarının belirlenmesine esas olacak uygun harcamalardır.

Yapım İşleri

• Balıkçılık ve su ürünleri işleme tesislerinin modernizasyonu ve/veya genişletilmesi için inşaat işleri

• Yeni balıkçılık ve su ürünleri işletmelerinin kurulması ya da mevcut işletmede balık ya da su ürünleri işleyen yeni tesis kurulması için gerekli inşaat işleri

• Atık su arıtma (fiziksel, biyolojik veya kimyasal) tesisi için gerekli inşaat işleri

Makine-Ekipman Alımı

• Yeni balıkçılık ve su ürünleri işletmeleri için gerekli makine ve ekipmanın satın alınması

• Su ürünlerinin soğutulması, işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması için makine ve ekipman alımı

• Çevrenin korunması ve atık yönetimi ile ilgili AB standartlarına ulaşmaya yönelik sistemler (balık unu üretimi ve paketlenmesi, yakma, yakma sonucu oluşan atıkların ve katı atıkların bertarafı, atık su tahliyesi) için gerekli makine ve ekipman satın alınması

• Atık su arıtma tesisi için gerekli makine ve ekipman satın alınması

• İşçi/çalışan güvenliğini sağlamaya yönelik ekipman satın alınması

• Su ürünlerinin HACCP ve ISO 22000 hijyen koşulları çerçevesinde işlenmesini geliştirmek için plastik kasa alımı (projenin tamamlayıcı bir parçası olarak)

• Etkili GMP, ISO 22000 ve HACCP sistemlerinin, kalite güvence sistemlerinin ve izlenebilirlik sistemlerinin uygulanmasına yönelik makine, ekipman ve teknoloji

satın alınması

• Laboratuvarlar için gerekli makine ve ekipman satın alınması

• Yatırım faaliyeti ile bağlantılı olmak koşulu ile bilgisayarlar, özel yazılımlar ve özel teknolojik ekipman satın alınması (denetleme, görüntüleme, ısıtma/soğutma kontrolü, kayıt için)

Hizmet Alımı (Genel Harcamalar)

• İş planı ve teknik proje hazırlama (fizibilite dahil)

• Mimari proje, statik proje, elektrik tesisat projeleri, mekanik tesisat projelerinin hazırlanması

• Patent ve lisans haklarının devralınmasına yönelik genel masraflar (patent, lisans, faydalı model, coğrafi işaret sertifikası)

• Diğer danışmanlık hizmetleri (genel yönetim, pazarlama, üretim, insan kaynakları, mali işler ve finans, dış ticaret, bilgisayar ve bilgi teknolojileri, yeni teknik ve teknolojiler konularında)

Proje Görünürlük Harcamaları

• Tabela/Pano alımı

 

DESTEK ORANI

Destek oranı Uygun Harcamalar Toplamının %50’sidir.

UYGUN HARCAMA TUTARINDA SINIR

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması alt tedbirine yönelik hazırlanacak projenin uygun harcama toplam tutarı:

• En az 50.000 AVRO

• En fazla 1.500.000 AVRO olmalıdır.