• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar17.926817.9986
Euro18.272218.3454
Takvim
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam15
Toplam Ziyaret197485

302-1 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLİMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ
AMACI :
a. Arıcılık ve bal üretimi
b. Tıbbi ve aromatik özelliği olan bitkilerin ekilmesi ya da toplanmasını takiben işlenmesi ve pazarlanması
c. Süs bitkisi yetiştiriciliği, Tıbbi Aromatik Bitkilerin selarda yetiştirilmesi ve çiftlik bazında mikro ölçekli işleme ve paketleme tesisleri gibi destekleyici altyapıların oluşturulması.
KİMLER BAŞVURABİLİR:
Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi alt tedbiri için verilecek destekten faydalanmak için Kamutüzel kişilikleri hariç, ulusal kanunlarca tanınmış gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir.

BAŞVURU SAHİBİNİN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR
Gerçek ve Tüzel Kişilerde;

1. Başvuru sahibi (tüzel kişilik ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) başvuru sunulduğu tarihte 65 yaşın üzerinde olmamalı (66 yaşından gün almış olmamalıdır).

2. Başvuru sahibi; gerçek kişi ise kendisi veya bir daimi çalışanı tüzel kişilik ise bir daimi çalışanı;

• Başvuru yapılan alanda Tarım Meslek veya Teknik Lisesi diploması veya ilgili alanda uzmanlık üzerine ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora diplomasına sahip olmalıdır,

Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için, denkliğin Türkiye’deki ilgili kurumlar olan YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilen kapsamda olması gerekmekte,ayrıca noter tasdikli ve Türkçe’ye tercüme edilmiş olması gerekmektedir.

Mesleki yeterlilik ile ilgili başvuru şartını sağlayan bir daimi çalışan, başvuru teslim ve sözleşme imzalama aşamasında halen aynı işletmede çalışıyor olmalıdır.

• Başvuru sahibi Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı veya Gerçek kişi ise çiftçinin hane halkından olduğunu gösteren ‘’Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi”ne kayıtlı olmalı ve hane halkının birine ait çiftçi kayıt belgesi olmalı
• Arıcılıkla ilgili olarak ana arı üretimi söz konusu ise, başvuru sahibi geçerli ana arı üretim izni belgesine sahip olmalı

İŞLETMENİN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR :
• 50 kişiden az çalışan istihdam edip, yıllık cirosu ve/veya bilançosu 5 Milyon TL’yi aşmayan mikro ve küçük ölçekli zanaatkarlar ve işletmeler kapsamında olmalı.
• Ulusal Vergi sistemine kayıtlı olmalı.
• Arıcılık söz konusu olduğunda, proje kapsamında faydalanıcı, en az 50, en fazla 500 kovana sahip olmalı
• Süs bitkileri yetiştiriciliği söz konusu olduğunda, proje kapsamındaki sera büyüklüğü en fazla 1 ha, açık alan üretiminin büyüklüğü ise en fazla 2 ha olmalı.
• Bal ve tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi ve/veya paketlenmesi söz konusu olduğunda faydalanıcı, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5179 sayılı Gıda Kanunuveya 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uygun olarak üretim ve kayıt sertifikalarına sahip olmalıdır.
• Sulamayla ilgili yatırımlar için, mevcut yetersiz sulama sistemlerinin kuyu sulaması da dahil olmak üzere su tasarrufu sağlayan yeni sulama teknolojisi ile değiştirilmesi
şartıyla ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nden onay belgesi temin edilmesi suretiyle destek verilir.

DESTEK VERİLECEK HARCAMALAR
Makine Ekipman alımı, yapım işleri, hizmet alımı (genel harcamalar) ve görünürlük harcamaları destek tutarının belirlenmesine esas olacak uygun harcamalardır.
Yapım İşleri :
• Kovan, bal ve diğer arıcılık ürünlerinin depolanması ve işlenmesine yönelik barınak ve ek bina inşası
• Lisanslı yetiştiricilerin ana arı üretebileceği yetiştirme istasyonlarının kurulumu ve donatılması
• Tıbbi ve aromatik bitki üretimi için depo binaları ve makine garajlarının inşası veya modernizasyonu
• Süs bitkileri üretimi için depo binaları ve makine garajlarının inşası veya modernizasyonu
• Süs bitkilerinin işlenmesi ve paketlenmesi için tesislerin inşası ve modernizasyonu
• Çiçek soğanı, tohum ve fide üretimi için üretim tesislerinin inşası ve modernizasyonu
• Tıbbi ve aromatik bitkilerin depolanması/iklimlendirilmesi, kurutulması, işlenmesi ve pazarlanması için tesis inşası ve modernizasyonu               
• Seraların inşası ve yenilenmesi özellikle cam, uzun ömürlü plastik veya polikarbon, FRP’den yapılmış seralar
Makine-Ekipman Alımı :
• Kovan alımı
• Kovan üretimi, bakımı ve yönetimi için gerekli makine ve ekipmanların satın alınması
• Bal ve arı ürünlerinin(balmumu, arı sütü, polen, arı zehiri, propolis üretimi, paketlenmesi depolanması ve analizi için makine ve ekipman satın alınması
• Çiftlikte gerçekleştirilecek bal işlenmesi ve paketlenmesine yönelik teknolojik bantlar satın alınması ve var olanların yenilenmesi
• Lisanslı yetiştiricilerin ana arı üretebileceği yetiştirme istasyonlarının kurulumu ve donatılması için makine ve ekipman satın alınması
• Tıbbi ve aromatik bitki üretimi için bahçe ve tarla ekipmanının satın alınması
• Tıbbi ve aromatik bitkilerin depolanması/havalandırılması, kurutulması, işlenmesi, taşınması ve pazarlanması için, bilgisayarlar, özel yazılımlar ve özel teknolojik ekipmanda dahil, makine ve ekipman satın alınması
• Mevcut yetersiz sulama sistemlerinin su tasarrufu sağlayan yeni sulama teknolojileriyle (damla, yağmurlama, sisleme gibi basınçlı sulama) değiştirilmesi   /modernizasyonu                                                                     •Seralarda ışıklandırma, sulama, ısıtma/iklimlendirme, havalandırma, ilaçlama, gübreleme sistemleri için gerekli bilgisayarlar, özel yazılımlar ve özel teknolojik ekipmanda dahil, makine ve ekipman satın alınması• Çiçek soğanı, tohum veya fide üretimi için ekipman satın alınması
• Süs bitkilerinin işlenmesi ve paketlenmesi için gerekli ekipmanın satın alınması
• Süs bitkileri yetiştiriciliği için bahçe ve tarla ekipmanının satın alınması
• Projeye uygun traktör ve ekipmanının satın alınması.
Hizmet alımı (Genel Harcamalar)
• İş planı hazırlama (teknik proje ve fizibilite dahil)
• Mimari proje, statik proje, elektrik tesisat projeleri, mekanik tesisat projelerinin hazırlanması
• Patent ve lisans haklarının devralmasına yönelik genel masraflar (patent, lisans, faydalı model, coğrafi işaretsertifikası)
• Diğer danışmanlık hizmetleri (genel yönetim, pazarlama, üretim, insan kaynakları, mali işler ve finans, dış ticaret, bilgisayar ve bilgi teknolojileri, yeni teknik ve teknolojiler konularında)
Proje görünürlük harcamaları
• Tabela alımı

VERİLECEK DESTEK ORANI :
Destek oranı Uygun Harcamalar Toplamının %50’sidir.
UYGUN HARCAMA MİKTARINDA SINIR :
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesine yönelik yapılacak yatırımlarda, uygun harcamalar toplam tutarı;
• En az 5.000 AVRO
• En fazla 500.000 AVRO’dur.

• Yeni tarımsal işletmelerin yanında, mevcut tarımsal işletmelerin modernizasyonu ve genişletilmesi de desteklenecektir.