• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar17.926817.9986
Euro18.272218.3454
Takvim
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam16
Toplam Ziyaret197486

302-3 Kırsal Turizm

KIRSAL TURİZM

AMACI

Mikro girişimciler veya çiftçiler tarafından kurulacak pansiyon, “yatak ve kahvaltı” konaklama ve restoran

hizmetlerinin gelişimi,Çiftlik turizmi tesislerinin kurulması ve geliştirilmesi veTuristik rekreasyonel faaliyetler (sportif aktiviteler, doğa gezisi, tarihi geziler gibi) için kurulan tesislerin gelişiminindesteklenmesi amaçlanmaktadır.

 

KİMLER BAŞVURABİLİR

Kırsal Turizme verilecek destekten faydalanmak için Kamu tüzel kişilikleri hariç, ulusal kanunlarca tanınmış

gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir.

 

BAŞVURU SAHİBİNİN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR NELERDİR

Gerçek ve Tüzel Kişilerde;

Başvuru sahibi (tüzel kişilerde tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) başvuru teslim edildiğinde 65 yaşın üzerinde olmamalı (66 yaşından gün almış olmamalıdır).
2. Çiftlik turizminin geliştirilmesi söz konusu olduğunda başvuru sahibi Çiftçi Kayıt
Sistemine kayıtlı olmalı veya
Gerçek kişi ise, çiftçinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki hane halkından bir kişi çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmalıdır.

İŞLETMENİN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR

• 50 kişiden az çalışan istihdam edip, yıllık cirosu ve/veya bilançosu 5 Milyon TL’yi aşmayan mikro ve küçük ölçekli zanaatkarlar ve işletmeler kapsamındaolmalı.

• Ulusal vergi sistemine kayıtlı olmalı.

• 5393 sayılı Belediye Kanunu ve pastaneler söz konusu olduğunda 5179 sayılı Gıda Kanunu veya 5996 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunuhükümlerine uygun sertifikalara sahip olmalı.

• Konaklama tesisleri yatırım sonunda en fazla 25 yatak kapasitesine (çift/tek) sahip olmalıdır.

 

HANGİ HARCAMALARA DESTEK VERİLİYOR

Makine–Ekipman alımı, yapım işleri, hizmet alımı (genel harcamalar) ve görünürlük harcamaları destek tutarının belirlenmesine esas olacak uygun harcamalardır.

Yapım İşleri

• Pansiyon veya mikro ölçekli konaklama tesisleri (yayla, dağ, çiftlik ve köy evleri, bungalov, termal tesisler) binalarının (en fazla 25 odalı) inşası

• Mevcut tesislerdeki yatak ve yiyecek-içecek sunum odalarının yenilenmesi için inşaat işleri

• Çiftliklerde ve açık alanlarda konaklama tesisleri ve binalarının yapımına yönelik inşaat işleri (küçük ölçekli kamp alanları, spor ve rekreasyon alanları, araçpark alanları)

• Yeme-içme tesislerinin (lokanta, pastane, kahvaltı yerleri, yemek çadırı) kurulması için inşaat işleri

• Turistik açık alan aktiviteleri için inşaat ve düzenleme işleri (at ahırı ve parkur inşası, yüzme havuzu inşası, sportif veya rekreatif balıkçılık için havuz inşası veyaiç suların etrafının düzenlenmesi; dağ bisikleti gezileri için alanların inşası, rafting parkuru inşası, doğa yürüyüşleri parkuru inşası; hobi bahçeleri ve bahçe, park,

tarla içi yolların inşası ya da düzenlenmesi)

Makine-Ekipman alımı

• Yeme-içme tesislerinin (lokanta, pastane, kahvaltı yerleri, yemek çadırı) kurulması için gerekli makine ve ekipmanın satın alınması

• Çiftlik ürünleri tanıtım stantlarının kurulması için gerekli ekipmanın satın alınması

• Turistik açık alan aktiviteleri için makine ve ekipman satın alınması (at bakımı ve binicilik, balık avlama, havuz filtreleme ve dezenfeksiyon, bisiklet kullanımı vetamiri, rafting, doğa yürüyüşleri, bahçe bakımı ve düzenlemesi )

• Bilgisayar, özel yazılımların ve özel teknolojik ekipmanın satın alınması (kırsal turizm yönetimi, catering kapasitesi için yazılımları da içeren bilgisayar ekipmanı,internet bağlantısı, elektronik rezervasyon sistemi)

• Kırsal turizm tesisleri için gerekli alet ve ekipman satın alınması

Hizmet alımı (Genel Harcamalar)

• İş planı hazırlama (teknik proje ve fizibilite dahil)

• Mimari proje, statik proje, elektrik tesisat projeleri, mekanik tesisat projelerinin hazırlanması

• Patent ve lisans haklarının devir alınmasına yönelik genel masraflar (patent, lisans, faydalı model, coğrafi

işaret sertifikası)

• Diğer danışmanlık hizmetleri (genel yönetim, pazarlama, üretim, insan kaynakları, mali işler ve finans, dış

ticaret, bilgisayar ve bilgi teknolojileri, yeni teknik ve teknolojiler konularında)

Proje görünürlük harcamaları

• Tabela alımı

 

DESTEK ORANI

Destek oranı Uygun Harcamalar Toplamının %50’sidir.

UYGUN HARCAMA TUTARINDA SINIR

Kırsal Turizme yönelik hazırlanacak projenin uygun harcamalar toplam tutarı;

• En az 15.000 AVRO,

• En fazla 500.000 AVRO olmalıdır.