• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar17.926817.9986
Euro18.272218.3454
Takvim
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam15
Toplam Ziyaret197485

302-4 Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

KÜLTÜR BALIKÇILIĞI

AMACI

• Mikro ve küçük ölçekli çiftliklerin (halihazırda üretim yapmakta olanlar veya yeni başlamış olanlar) genişletilmeleri,

• AB standartlarına ulaşılması ve İyi Balık Yetiştirme Uygulamaları

Kültür balıkçılığı tesislerinin yanına restoranlarıninşası, genişletilmesi veya modernizasyonuve restoranlar için gerekli ekipman satın alınması amaçlanmaktadır.

 

KİMLER BAŞVURABİLİR

Kültür balıkçılığına verilecek destekten faydalanmak için Kamu tüzel kişilikleri hariç, ulusal kanunlarca tanınmışgerçek ve tüzel kişiler başvurabilir.

 

BAŞVURU SAHİBİNİN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR

Gerçek ve Tüzel Kişilerde;

• Başvuru sahibi (tüzel kişilikte ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişi) başvuru sunulduğu tarihte 65 yaşın üzerinde olmamalı (66 yaşından gün almış olmamalıdır),

 

İŞLETMENİN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR

• 50 kişiden az çalışan istihdam edip, yıllık cirosu ve/veya bilançosu 5 Milyon TL’yi aşmayan mikro veküçük ölçekli zanaatkarlar ve işletmeler kapsamında olmalı

• Mevcut işletme ise, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ile gerekli üretim ve kayıt belgelerine sahip olmalıdır

•   Ulusal vergi sistemine kayıtlı olmalı

• Yetiştiricilik işletmesi yılda 200 ton/yıl kadar kurulu üretim kapasitesine sahip işletme olmalıdır

• Başvuru sahibi Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmalı veya sadece gerçek kişi olması durumunda ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü-AdreseDayalı Nüfus Kayıt Sisteminde çiftçinin hane halkından olması hane halkından birine ait çiftçi kayıt belgesi olmalıdır

HANGİ HARCAMALARA DESTEK VERİLİYOR

Makine–Ekipman alımı, yapım işleri, hizmet alımı (genel harcamalar) ve görünürlük harcamaları destek tutarının belirlenmesine esas olacak uygun harcamalardır.

Yapım İşleri

• Kültür balıkçılığı çiftliklerinin tesis ve ünitelerinin inşası, genişletilmesi ve modernizasyonu için gerekli inşaat işleri

• Tatlı su kafes sistemlerinin modernizasyonu, genişletilmesi veya inşası,

• Havuz ve rezervuarların iyileştirilmesi, havuz ve rezervuarlardaki su alım, drenaj, havalandırma sistemleri ile bakım ve onarım için gerekli inşaat işleri

• Yavru balık ve balık yumurtası üretimine yönelik tesislerin inşası ve/veya yenilenmesi için inşaat işleri,

• Nakliyeden önce ürünlerin depolanması amacıyla küçük soğuk hava depolarının kurulması için inşaat işleri.

Makine-Ekipman alımı

• Tatlı su kafes sistemleri için ekipman satın alınması

• Havuz ve rezervuarlardaki su alım, drenaj, havalandırma sistemleri ile bakım ve onarım işleri için gerekli makine ve ekipman satın alınması,

• Havuz ve rezervuarlardaki zararlılarla mücadele için gerekli makine ve ekipmanın satın alınması

• Filtre ve dezenfeksiyon, yem hazırlama, yemleme ya da otomatik yemleme, su sirkülasyonu ve havalandırma sistemleri ile su kalitesinin izlenmesine yönelikmakine ve ekipman satın alınması

• Balık boylama, aşılama ve canlı balık nakli için gerekli makine ve ekipman satın alınması

• Bilgisayar, özel yazılım ve özel teknolojik ekipman satın alınması

• Yavru balık ve balık yumurtası üretimine yönelik makine ve ekipman satın alınması

• Üretim ve hasada ilişkin kalite ve hijyen koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipman ile laboratuar makine ve ekipman satın alınması

• Kültür balıkçılığı çiftliklerinin, çevre koruma ile ilgili AB standartları ile uygunluk gösterecek şekilde, çevresel etkilerini azaltıcı sistemlere yönelik ekipman satınalınması,

Hizmet alımı (Genel Harcamalar)

• İş planı ve teknik proje hazırlama ( fizibilite dahil)                                                                                                                                                             • Mimari proje, statik proje, elektrik tesisat projeleri, mekanik tesisat projelerinin hazırlanması

• Patent ve lisans haklarının devralınmasına yönelik genel masraflar (patent, lisans, faydalı model, coğrafiişaret sertifikası)

• Diğer danışmanlık hizmetleri (genel yönetim, pazarlama, üretim, insan kaynakları, mali işler ve finans, dışticaret, bilgisayar ve bilgi teknolojileri, yeni teknik ve teknolojiler konularında)

Proje görünürlük harcamaları

• Tabela alımı

DESTEK ORANI

Destek oranı Uygun Harcamalar Toplamının %50’sidir.

 

UYGUN HARCAMA TUTARI

Kültür balıkçılığına yönelik hazırlanacak projenin uygun harcamalar toplam tutarı

• En az 15.000 AVRO

• En fazla 400.000 AVRO olmalıdır.