• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar17.926817.9986
Euro18.272218.3454
Takvim
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam15
Toplam Ziyaret197485

102-2 Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM

 

AMACI

Et Üreten Tarımsal İşletmeler alt tedbiri ile küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmelerin;

a) Modernize edilmesi,

b) İlgili Avrupa Birliği standartlarına yükseltilmesi,

c) İyi tarım uygulamalarını yapar hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

 KİMLER BAŞVURABİLİR

Et üreten tarımsal işletmelere verilecek destekten faydalanmak için Kamu tüzel kişilikleri hariç, ulusal kanunlarcatanınmış gerçek ve tüzel kişiler gerekli uygunluk koşullarını sağlamak kaydıyla başvurabilir.

 BAŞVURU SAHİBİNİN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR

Gerçek ve Tüzel Kişilerde;

• Başvuru sahibi (tüzel kişilikte ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişi) başvuru sunulduğu tarihte 65 yaşın üzerindeolmamalı (66 yaşından gün almış olmamalıdır),

• Başvuru sahibi; gerçek kişi veya tüzel kişilik ise bir daimi çalışanı,

* Proje başvurusu yapılan alanda eğitim veren meslek lisesi veya ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktoradiplomasına sahip olmalı ya da

* Tarım veya ilgili bir uzmanlık alanında en az 3 yıl çalıştığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunda hizmetkaydı bulunmalı ya da

* Hayvan kayıt sistemine en az 3 yıl kayıtlı olmalıdır.

 

TARIMSAL İŞLETMENİN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR

• Tarımsal İşletme (gerçek kişi ise tarımsal işletmenin sahibi) aşağıdaki sistemlere kayıtlı olmalıdır.

• Çiftçi Kayıt Sistemi,

• Hayvan Kayıt Sistemi,

• Ulusal Vergi Sistemi.

Yapılacak yatırımla ilgili tarımsal işletme;

a) Kırmızı Et Üreten Küçük ve Orta Ölçekli Tarımsal İşletme (Bütçe Kalemi 1) (gerçek kişi ise tarımsal işletmesahibi) ise,

• En az 30, en fazla 250 baş sığıra veya

• En az 100, en fazla 500 koyun veya

• En az 100, en fazla 500 keçiye sahip olmalıdır.

b) Kanatlı Eti Üreten Küçük ve Orta Ölçekli Tarımsal İşletme (Bütçe Kalemi 2) (gerçek kişi ise tarımsal işletme sahibi) ise

• En az 5.000, en fazla 50.000 broyler/dönem kapasitesine veya

• En az 1.000, en fazla 8.000 hindi/dönem kapasitesine sahip olmalıdır.

 

HANGİ HARCAMALARA DESTEK VERİLİYOR

Makine–Ekipman alımı, yapım işleri, hizmet alımı (genel harcamalar) ve görünürlük harcamaları destek tutarının belirlenmesine esas olacak uygun harcamalardır.

 

KIRMIZI ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELER İÇİN VERİLEN DESTEKLER

• Yapım İşleri

• Açık veya yarı açık ahırlara /ağıllara öncelik verilmesi kaydıyla, hayvan barınaklarının ahır/ağıl inşası, genişletilmesi veya modernizasyonu

• Depo binaları ve makine garajlarının inşası ve/veya yenilenmesi

• Sadece mera yönetimine yönelik çit ve kapılar

• Gübre yönetimi, işleme ve depolamaya yönelik yatırımlar

Makine-Ekipman alımı

• Silaj işleme makinesi ve ekipmanı, çiftlikte hayvan yemi hazırlama, muamele etme, dağıtma ve depolama sistemleri

• Gübre yönetimi, işleme ve depolamaya yönelik makine ve ekipman,

• Hayvanların bakımına yönelik makine ve ekipman (örneğin tartma, dezenfeksiyon )

• AB hayvan refahı standartlarına uygun nakliye ekipmanı

• Sulama sistemleri (hayvan refahı standartlarına uygun suluklar ve içme suyu sistemleri),

• Biyogaz tesisleri

• Bilişim teknolojileri ve yazılım dahil özel teknolojik ekipmanın satın alınması (sürü yönetimi, hayvan kaydı, genel çiftlik yönetimi, yem rasyonu hazırlama programı)

• Projeye uygun traktör ve ekipmanının satın alınması.

Hizmet alımı (Genel Harcamalar)

• İş planı hazırlama (teknik proje ve fizibilite dahil)

• Mimari proje, statik proje, elektrik tesisat projeleri, mekanik tesisat projelerinin hazırlanması

• Patent ve lisans haklarının devralınmasına yönelik genel masraflar (patent, lisans, faydalı model, coğrafi işaret sertifikası)

• Diğer danışmanlık hizmetleri (genel yönetim, pazarlama, üretim, insan kaynakları, mali işler ve finans, dış ticaret, bilgisayar ve bilgi teknolojileri, yeni teknik veteknolojiler konularında)

Proje Görünürlük Harcamaları

• Tabela veya Pano alımı

 

KANATLI ETİ ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELER İÇİN VERİLEN DESTEKLER

Yapım İşleri

• Kanatlı kümeslerinin (broyler ve hindi) inşası, genişletilmesi ve modernizasyonu

• Depo binaları ve makine garajlarının inşası ve/veya yenilenmesi  • Kanatlıların biyo-güvenliğine yönelik kapı ve çitler (kuş gribi kontrolüne yönelik)

• 2007/43/EC sayılı Direktif altında belirtilen otomatik yemleme ve içme suyu, ısıtma, havalandırma ekipmanıve enerji tasarrufu sağlayan ekipman da dahil çevresel otomatik kontrol sistemleri

• Gübre ve atık yönetimi, işleme ve depolamaya yönelik yatırımlar

Makine-Ekipman Alımı

• Kanatlıların biyo-güvenliğine yönelik kapı ve çitler (kuş gribi kontrolüne yönelik)

• 2007/43/EC sayılı Direktif altında belirtilen otomatik yemleme ve içme suyu, ısıtma ve havalandırma ekipmanıve enerji tasarrufu sağlayan ekipman da dahil çevresel otomatik kontrol sistemleri

• Gübre ve atık yönetimi işleme ve depolamaya yönelik makine ve ekipman

• Tartma ve sağlık kontrolleri için spesifik ekipman

• AB hayvan refahı standartlarına uygun nakliye ekipmanı

• Bilişim teknolojileri ve yazılım dahil özel teknolojik ekipmanın satın alınması (sürü yönetimi, hayvan kaydı,genel çiftlik yönetimi, yem rasyonu hazırlama programı)

• Projeye uygun traktör ve ekipmanının satın alınması.

Hizmet alımı (Genel Harcamalar)

• İş planı hazırlama (teknik proje ve fizibilite dahil)

• Mimari proje, statik proje, elektrik tesisat projeleri, mekanik tesisat projelerinin hazırlanması

• Patent ve lisans haklarının devralınmasına yönelik genel masraflar (patent, lisans, faydalı model, coğrafiişaret sertifikası)

• Diğer danışmanlık hizmetleri (genel yönetim, pazarlama, üretim, insan kaynakları, mali işler ve finans, dışticaret, bilgisayar ve bilgi teknolojileri, yeni teknik ve teknolojiler konularında)

Proje Görünürlük Harcamaları

• Tabela veya Pano alımı

DESTEK ORANI

Destek oranı Uygun Harcamalar Toplamının %50’sidir. Ayrıca;

• Başvuru sahibi (gerçek kişi durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi)hibe desteği kararı alındığı tarihte 40 yaşın altında olan genç çiftçilerin sahip olduğu tarımsal işletmelere yatırımlar içinkamu katkısı %55,

• Dağlık alanlardaki tarımsal işletmelere yatırımlar için kamu katkısı %60, (Dağlık Alanların Listesi),

• Hibe desteği kararı alındığında 40 yaşın altında olan genç  çiftçilerin sahip olduğu dağlık alanlardaki tarımsalişletmelere ait yatırımlar için kamu katkısı %65 olacaktır.

 

UYGUN HARCAMA TUTARI

Et üreten tarımsal işletmelere yönelik hazırlanacak projenin uygun harcamalar toplam tutarı;

Kırmızı et üreten tarımsal işletmeler (Bütçe Kalemi 1) için

• En az 20.000 Avro en fazla 1.000.000 Avro

Kanatlı eti üreten tarımsal işletmeler (Bütçe Kalemi 2) için

• En az 15.000 Avro en fazla 500.000 Avro , olmalıdır